KRATAK ISTORIJAT POSLOVANJA - 1991.sa početkom sankcija i nedovoljne poslovne angažovanosti sledeći svoj nemiran duh i ogromne ambicije, bračni par Snežana i Dejan Novaković registruje privatno preduzeće ALBOMINA, za trgovinu, uvoz i izvoz, i kreću u privatni biznis.

Kao malo preduzeće sa tri zaposlena radnika, do 2000. godine ALBOMINA se isključivo bavila trgovinom na veliko i malo obućom, gumama i proizvodima od gume i kože.U svom sastavu imala je pet maloprodajnih objekata u Pirotu, Nišu i Dimitrovgradu i veleprodaju u Pirotu. Izvoz i uvoz obavljan je sa Grčkom, Makedonijom i Bugarskom.
Shvatajući promene koje donose društvene okolnosti, 1997 dolaze na ideju da je ekonomski logično da se pokrene proizvodnja kao baza daljih aktivnosti.

Odlučuju da Snežana na svoje ime registruje SZTR „AURA“, preduzetničku radnju za izradu dizajna i usluga iz oblasti grafičke delatnosti i štampe. U „AURI“ do te mere razvijaju posao, da prevazilaze okvire preduzetničke radnje.
Uviđajući ozbiljnost, i sagledavajući perspektivu i mogićnosti daljeg razvoja započetog biznisa, donose odluku da se zatvori SZTR„AURA“ i da se ostvareni i dobro postavljeni biznis unese u preduzeće ALBOMINA, gde se širi posao i ulazi u vrlo ozbiljne poslovne sisteme.

ALBOMINA ulazi u grafičku delatnost, investira najpre u mašine i alate, iznajmljuje proizvodnu halu, zapošljava 15 radnika i kreće u pozicioniranje na tržištu.

Stalnom dokapitalizacijom i tehničko-tehnološkom modernizacijom danas je ALBOMINA jedna od vodećih štamparija u gradu, i značajna u regionu. Postala je verifikovani dobavljač ambalaže za individualno pakovanje proizvoda za velike sisteme, kao Tigar Michelin, Farmalogist Beograd, Esensa Beograd, Yumis Niš, i mnogi drugi., za reklamni i promotivni materijal za Tigar a.d. Pirot, Dunav osigutanje, Termodom Beograd, Klinika Colić Beograd....

2008.godine ALBOMINA kupuje sopstveni poslovni prostor od 1650m2 na odličnoj poziciji u gradu. Takođe kupuje i dva pick up vozila za potrebe sopstvenog prevoza robe. Idući stalno uzlaznom linijom zapošljavala je u jednom momentu i 25 radnika.Zbog nailaska ekonomske krize i smanjenja fizičkog obima posla, trenutno zapošlava 15 radnika, ali je promenom asortimana proizvoda i poboljšanjem kvaliteta i nivoa usluga, uspela da zadrži dobre finansijske reference, sa tendencijom stalnog rasta.

U junu 2012 godine, zbog udovoljenja zahtevima kupaca koji plasiraju proizvode na evropsko tržište, uvela je standard ISO 9001:2008.
U svom dvadesetogodišnjem radu ALBOMINA je uvek iskazivala pozitivne rezultate poslovanja i nikada joj bančini računi nisu bili u blokadi,što govori o jednom promišljenom i stabilnom sistemu poslovanja.

Kao društveno odgovoran privredni subjekat ALBOMINA je aktivni učesnik u organizovanju, podršci i sponzorisanju značajnijih kulturnih, humanitarnih i sportskih manifestacija u gradu i regionu.