MISIJA - “ALBOMINA” je svoje postojanje zasnovala na težnji da svojim kupcima pružilo najviši nivo kvaliteta proizvoda i profesionalizma u realizaciji svih svojih usluga i proizvoda.

VIZIJA - “ALBOMINA” vodi svoju poslovnu politiku i organizaciju poslovanja tako da teži da postane vodeće preduzeće u svojoj branši u regionu u narednih 5 godina.

POSLOVNA POLITIKA FIRME - Poslovanje Društva “ALBOMINA” je zasnovana na sledećim principima:
Naše usluge i proizvodi potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i očekivanja kupaca, što je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, produktivnosti i profita.
Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji posla.
Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.

Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.
Klima saradnje, poverenja i pripadnost Društvu “ALBOMINA” se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.
Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih sa ciljem postizanja kontinualnih poboljšavanja čiji je krajnji cilj poslovna izvrsnost.