Sistem menadžmenta kvalitetom Privrednog društva „ALBOMINA” je relevantan za prirodu organizacije i njenih proizvoda i usluga. Zahtevi standarda ISO 9001 se ne primenjuju i ne izvode van svrhe sistema menadžmenta kvaliteta. Radi efikasnog i efektivnog rada Privrednog društva“ALBOMINA” uspostavljen je, dokumentovan, primenjuje se i održava Sistem Menadžmenta Kvaliteta koji se stalno poboljšava u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Zbog toga:
- su identifikovani procesi potrebni za SMK i njegovu primenu;
- su utvrđeni elementi i međusobno delovanje procesa;
- su utvrđeni kriterijumi i metode potrebne za obezbeđenje operacionalnosti i upravljanje procesa radi dostizanja potrebnog efekta;
- su obezbeđeni resursi i informacije za upravljanje i izvođenje procesa;
- se procesi prate radi merenja i analize njihovih performansi;
- se primenjuje sve što je potrebno radi ostvarivanja planiranih rezultata i stalnog poboljšanja procesa.